Oprávnění k řízení MV

Zajišťování odborné způsobilosti

Provádí instruktor nebo zkušební komisař obsluh motorových manipulačních vozíků.

  • Základním nebo rozšiřujícím školením a praktickým zaučením obsluhy MV.
  • Periodickým (opakovaným) školením obsluh MV.

Po ukončení teoretické části a praktického zácviku se žadatel podrobí ověření teoretických znalostí pomocí testů a praktických dovedností.

Průkaz obsluhy MV je uznávaný i v zemích EU. Je vydáván a evidován certifikačním orgánem prostřednictvím zkušebního komisaře.

O získání základní kvalifikace se může ucházet žadatel, který splňuje následující podmínky:

  1. Starší 18 let – prokáže dokladem totožnosti.
  2. Nesmí být nezpůsobilým k řízení motorových vozidel – potvrzuje žadatel podpisem na četstném prohlášení, které je součástí žádosti o přijetí k výcviku.
  3. Je tělesně a duševně způsobilý
  4. Nebyl mu udělen zákaz k řízení motorových vozidel

Na základní školení navazuje praktické zaučení, jehož délka je stanovena do zvládnutí problematiky.