Čím se zabývám

Specializuji se v oblasti firemního provozu BOZP manipulačních vozíků. Provádím periodické školení zaměstnanců, školení pro uživatele/provozovatele, vyhodnocení rizik i zpracovnání dopravně provozního řádu.

Upřednostňuji dlouhodobou spolupráci, součinnost osob odpovědných za provoz MV, seznámení s pracovištěm, konkrétními riziky a jejich minimalizaci.

Je důležité klást důraz na bezpečné pracoviště, zásady bezpečného provozu a manipulace,  rozbor příčin nehod, havárií  a řádně splněnou legislativu.

Petra Luňáková

OZO v prevenci rizik  Zák.309/2006 Sb.