Vítejte

Provádíme zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců

MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY

 • Základním nebo rozšiřujícím školením a praktickým zaučením obsluhy MV.
 • Periodickým (opakovaným) školením obsluh MV.

Průkaz obsluhy MV je uznávaný i v zemích EU. Je vydáván a evidován certifikačním orgánem (ČSMML – Odorná skupina manipulačních vozíků v Praze) prostřednictvím zkušebního komisaře.

O získání základní kvalifikace se může ucházet žadatel, který splňuje následující podmínky:

Starší 18 let – prokáže dokladem totožnosti.
Nesmí být nezpůsobilým k řízení motorových vozidel – potvrzuje žadatel podpisem na četstném prohlášení, které je součástí žádosti o přijetí k výcviku.
Je tělesně a duševně způsobilý
Nebyl mu udělen zákaz k řízení motorových vozidel
Na základní školení navazuje praktické zaučení, jehož délka je stanovena do zvládnutí problematiky.

TLAKOVÉ NÁDOBY

 • Školení obsluhy tlakových nádob
 • Revize tlakových nádob

 

 

 


Pro účely vystavení průkazu obsluhy MV jsou vozíky rozděleny podle typů, druhu pohonu, účelu, nosných částí, nosnosti a způsobu obsluhy.

Rozdělení motorových manipulačních vozíků
Třída Druh Způsob řízení (pojezdu)
Ručně vedené Pákové řízení Volantové
řízení
Ze zdvihovací
plošiny
I. Elektrovozíky Plošinové,
nízkozdvižné,
tahače
A B C
Vysokozdvižné D E W1, W2 G
II. Motovozíky Plošinové,
nízkozdvižné,
tahače
A B C
Vysokozdvižné D E W1, W2 G
Zvláštní vozíky   Z

Manipulační vozíky jsou rozděleny do tříd a druhů.
Třídy jsou označeny římskými číslicemi. Druhy v závislosti na způsobu obsluhy MV písmeny velké abecedy, které se uvádějí v průkazu obsluhy MV.

W1 – vozíky s nosností do 5 t
W2 – vozíky s nosností nad 5 t

TERMINOLOGIE

 • MV – Motorový vozík
 • OMV – Obsluha motorového vozíku ( dříve řidič MV)
 • ZKOMV – Zkušební komisař obsluh motorových vozíků
 • IOMV – Instruktor obsluh MV
 • POMV – Průkaz obsluhy MV
 • CEO – Certifikační orgán při certifikaci pracovníků
 • ČSMML – Česká společnost pro manipulaci s materiálem -logistiku

PERIDICKÉ ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PRO ŘIDIČE VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ ŠKOLENÍ NA MOTOROVÉ VOZÍKY OPAKOVANÉ OPAKOVANÁ ŠKOLENÍ LEVNĚ LEVNÝ PRÁCE ŠKOLENÍ BEZPEČNOST PRÁCE PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ VZV ŘMV MV VV MANIPULAČNÍ VOZÍK RUČNĚ VEDENÝ VOZÍK ŠKOLENÍ OBSLUH VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK MANIPULAČNÍ VOZÍK DŘÍVE JEŠTĚRKA JEŠTĚREK OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ VYSOKOZDVIHU U MOTOROVÝCH VOZÍKŮ SKUPINY OPRÁVNĚNÍ PLATNOST PRŮKAZU PRŮKAZ NA VOZÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ ROZŠÍŘENÍ PLATNOSTI PRŮKAZU ŠKOLENÍ PRO NOVÉ ŘIDIČE PLATNOST OPRÁVNĚNÍ CERTIFIKOVANÝ PRŮKAZ OD ČSMM